Obituaries

Sharon Ann Milton Bezdek thumbnail

Sharon Ann Milton Bezdek

February 25, 1947 - August 26, 2020

Visitation:
Saturday, September 19, 2020

Claire Thibodeaux thumbnail

Claire Thibodeaux

August 7, 1928 - August 25, 2020

Larry Kyzer thumbnail

Larry Kyzer

January 17, 1951 - August 25, 2020

Oran Andrew Ritter thumbnail

Oran Andrew Ritter

November 14, 1934 - August 24, 2020

Cemetery:
Tuesday, September 1, 2020

May Maria Dedon thumbnail

May Maria Dedon

January 15, 1935 - August 23, 2020

Visitation:
Friday, August 28, 2020

Cory Blake Worley thumbnail

Cory Blake Worley

February 22, 1984 - August 21, 2020

Francis “Frank” Anthony Manale, Jr. thumbnail

Francis ""Frank"" Anthony Manale

September 5, 1953 - August 20, 2020

Visitation:
Sunday, August 23, 2020

Marjorie “Margie” Thibodeaux thumbnail

Marjorie ""Marjie"" Thibodeaux

July 7, 1935 - August 20, 2020

Visitation:
Sunday, August 23, 2020

Frank Power, Jr. thumbnail

Frank Power

August 29, 1957 - August 20, 2020

Visitation:
Friday, August 28, 2020

Earl Willison, Jr. thumbnail

Earl Willison

July 5, 1945 - August 20, 2020